forbrukslån

Regler og krav for å få et forbrukslån uten sikkerhet som nordmann

Av og til kan du ha behov for ekstra kapital. Dette uten at du vil eller kan stille sikkerhet i form av eksempelvis eiendom eller bil. Det kan være ett eller flere prosjekter du ønsker sette i gang med. Eventuelt uforutsette utgifter, eller kanskje refinansiering av dyrere smålån. Ofte vil et forbrukslån ha lavere etableringskostnader. Det kan også ta kortere tid å etablere. I en situasjon der du har behov for penger innen kort tid, kan et forbrukslån være aktuelt. Med forbehold om at du har økonomi til å betjene lånekostnadene.

Ulike vurderingsfaktorer

Det finnes mange forskjellige banker og tilbydere for å søke forbrukslån. Dette innvilges som regel fra kr 1 000 til kr 600 000 kr. Beløpene vil avhenge av din økonomi. Det er flere faktorer som påvirker hvilket beløp du vil kunne få innvilget. Rentesats er som regel høyere, enn et lån der det stiller sikkerhet. Dette da bankene tar en større risiko ved å innvilge denne type lån. Lånet vil som regel ha en kortere nedbetalingstid. Det er alltid viktig at du har oversikt over egen økonomi, før du vurderer lån.

Betalingsanmerkninger og innvilgelse av lån

Betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister, om at du har en ubetalt fordring. Dette betyr at du har hatt regninger eller fakturaer som har blitt sendt til et inkassobyrå. Inkassokravene har dermed også blitt neglisjert. Banker vil ved lånesøknader utføre kredittsjekk av potensielle kunder. Om du har én eller flere betalingsanmerkninger, vil du bli vurdert mindre kredittverdig. En vanlig konsekvens av en slik vurdering er at du vanskeligere vil kunne få lån. Søknaden blir dermed oftere avvist.

Får du en betalingsanmerkning. skal du få varsel om dette. Også med mulighet å rette opp i saken. Er du usikker på om du har betalingsanmerkninger, kan du undersøke dette ved å kontakte de enkelte inkassobyråene. Du kan også få informasjon fra et kredittratingbyrå. Dersom du betaler kravet som har medført anmerkningen i sin helhet, skal den bli slettet umiddelbart. Dette vil i de fleste tilfeller medføre at du blir vurdert mer kredittverdig, med bedre betalingsevne. Det vil da bli lettere å få innvilget dine søknader om lån.

Bank Norwegian tilbyr lån uten sikkerhet

Bank Norwegian tilbyr lån på inntil kr 600 000 uten sikkerhet. Betingelser for innvilgelse av lån er at du har lignet inntekt, ingen registrerte aktive inkassosaker. Du må også ha fylt 23 år. Du velger selv hvor lang nedbetalingstid lånet skal ha. Lån til forbruk har en maksgrense på fem år. Ved endret økonomisk situasjon, kan du når som helst endre nedbetalingstid. Dette så lenge du holder deg innenfor rammen. Du kan også velge å innfri lånet helt eller delvis når det måtte passe. Dette er helt kostnadsfritt.

  • Ulike banker har ulike krav til alder og inntekt
  • Kortere nedbetalingstid gir lavere totalkostnader
  • Innfri lånet så raskt som mulig

Bank Norwegian tilbyr flytende nominell rente fra 7,99 %. Etableringsgebyr og termingebyr vil komme i tillegg. Det vil bli gjort en kredittvurdering der betjeningsevne blir vurdert. Ved innvilgelse av lån, vil rentesats bli beregnet ut fra din økonomiske situasjon. Det er helt uforpliktende å sende inn søknad. Du står fritt for å trekke din søknad når som helst i prosessen. Innsending av personopplysninger i søkeprosess skjer via Bank-ID. Videre vil du ha full oversikt over lån og nedbetalingsplan, via Bank Norwegian app eller MinSide.

Hensyn for å søke lån

Før du søker lån og kreditt, er det viktig å vurdere egen økonomisk situasjon. Ikke ta opp mer enn du kan betjene. Forsikre deg om at du kan betale de månedlige lånekostnadene, også ved en eventuell renteøkning. Både rente og nedbetalingstid er avgjørende for den totale kostnaden på lånet. Som forbruker bør du ha god oversikt over de månedlige og totale lånekostnadene, før signering av avtale. Dette innebærer avdrag, nominell rente og effektiv rente. Den effektive renten inkluderer eventuelle gebyrer og andre kostnader knyttet til lånet.

Det er ikke bare du som har ansvar for at det ikke blir inngått lån du ikke kan betjene. De siste årene har det kommet strengere regler for hvilke lån bankene har lov til å innvilge. Totale lånebeløp og nedbetalingstid er regulert. Dette for å hindre økning av dyr gjeld og betalingsvansker. Samt for å øke trygghet. Slik skal du ikke kunne ta opp lån du i fremtiden ikke vil få problemer med nedbetalingsavtalen. En annen faktor er hvordan bankene mottar og behandler dine opplysninger.

  • Sammenlign ulike lånetilbud før du aksepterer
  • Se alltid på den effektive renten ved sammenligning av lån
  • Oppretthold et godt kundeforhold med banken du har låneavtale hos

Personopplysninger til banken

For å søke om lån på dagen, må du identifisere deg hos banken. Enkelte banker har brukt metoder der du blant annet har måttet identifisere deg, eller sende personopplysninger via blant annet sms. Ulike skjemaer på nettside eller brev er også brukt. Finanstilsynet har gått ut og advart mot denne typen løsninger. Dette er metoder ofte brukt av svindlere, og kan skape forvirring hos kunder. Banken bør tilby bruk av innlogging med Bank-ID eller nettbank, som en sikker måte å sende inn personopplysninger ved en lånesøknad.

Regler for lånebeløp

Det er fastsatte regler fra regjeringen, for hvor mye bankene har lov å innvilge i usikrede lån. En av de viktigste reglene er at det ikke skal innvilges lån på mer enn fem ganger brutto årsinntekt. I tillegg er banken nødt å vurdere hvor godt du vil tåle eventuelle renteendringer i løpet av lånetiden. For å få innvilget lån, er banken nødt å vurdere at du vil ha betjeningsevne til å betale ned lånet. Også ved en eventuell renteøkning på 5 %.

Nedbetalingstid

Nedbetaling av forbrukslån skal skje ved månedlige avdrag. Den lengste nedbetalingstiden bankene kan gi på lån uten sikkerhet, er fem år. Dette vil si at hvert månedlige avdrag, må være nok til at hele lånet skal være nedbetalt i løpet av maks fem år. De månedlige kostnadene består av både avdrag, rentekostnader og eventuelle gebyrer. Du bør selv vurdere hvordan totalsummen på de månedlige kostnadene vil påvirke din økonomiske situasjon. Dette både på kortere og lenger sikt.

Oppsummert

Forbrukslån vil i enkelte situasjoner være en hjelpsom måte å kunne få tilgang til mer kapital. Dette forutsett at du har oversikt over egen økonomi. Vær bevisst på hvilke kostnader et slikt lån vil medføre, samt hvilke lånekostnader du kan tåle. Bankene har også et stort ansvar for at lånesøknader som blir innvilget, ikke vil gi garanterte betjeningsproblemer. Din inntekt, økonomiske situasjon og tidligere betalingshistorie vil kunne påvirke låneavtalen. Både lånebeløp, rente, og om du kan få innvilget lån uten sikkerhet i utgangspunktet.

Kilder:
https://forbrukslaan.weebly.com/

forbrukslån

Hva du bør vite om å regne ut kostnader på forbrukslån med kalkulator

Vurderer du å skaffe et forbrukslån? Da vil de lønne seg å planlegge gjeldsopptaket nøye på forhånd. Det første steget bør være å bruke en kalkulator for å regne ut kostnadene.
I denne guiden går vi gjennom de viktigste punktene ved bruk av en lånekalkulator.

Hvorfor bruke en lånekalkulator?

Forbrukslån assosieres med høye kostnader, og det er ikke uvanlig at man betaler renter som nærmere seg 20% tallet. Dette kan gjøre store innhugg i privatøkonomien, som igjen betyr at man er nødt til å kalkulere sin egen betjeningsevne på forhånd.

Hva er betjeningsevne?

Betjeningsevnen gjenspeiler hvor god råd man har. Altså, hvor mye penger man har disponibelt til å dekke gjeld hver måned. Det er en viktig faktor i bankenes sammenligningsgrunnlag.
En god betjeningsevne kjennetegnes ved at man har en lav gjeld sett opp mot inntektene. Ikke minst bør forbruksgjelden være lav.
Når bankene regner ut søkers betjeningsevne vil de også behandle gjeld på ulik måte.
For eksempel: 200.000 kroner i studielån vil ha mindre negativ effekt på gjeldsvurderingen enn et forbrukslån av tilsvarende størrelse.

Kalkulatoren gjør det enklere å forutse kostnader

Gjennom bruk av en kalkulator for forbrukslån, kan du enklere estimere hva lånet vil koste hver måned. Som kjent er det ikke mulig å vite hvilken rente banken vil tilby, inntil man har søkt om forbrukslånet. Likevel kan en kalkulator gjøre det lettere å spå kostnadene.
Det finnes 2 forskjellige forbrukslån kalkulatorer, og her ser du hva som kjennetegner hver av de.

Utgave 1: Du justerer selv beløpet

Den første utgaven er det kan kalles en standard lånekalkulator. Dette inkluderer lånekalkulatorer som lar deg regne ut priser på mer enn kun forbrukslån.

De består av flere felt som brukeren selv fyller ut. Nedenfor følger en oppsummering av hvert felt:

Lånesummen (hovedstol): Her kan man legge inn ønsket lånesum og samtidig se hvordan det påvirker lånets totalkostnad. Det opprinnelige lånebeløpet kalles også ofte for hovedstol.

Nedbetalingsperioden: Nedbetalingsperioden bestemmer lånets lengde. Norske myndigheter har forøvrig bestemt at usikrede lån skal ha en maks tilbakebetalingslengde på fem år. Det gjelder også ved opptak av kredittkort.
PS: Det kan innvilges mer tid, men forutsetningen er at lånet skal gå til å dekke refinansiering av gjeld.

Effektive og nominelle renter: Lånekalkulatoren vil automatisk vise deg hva den effektive renten havner på. Den kalkuleres på bakgrunn av de nominelle rentene, pluss gebyrer til etablering og vedlikehold av gjeldsbrev.
Den nominelle rentesatsene er isolerte renten som bankene krever. Den ekskluderer derfor øvrige gebyrer.

Etableringsgebyr/termingebyr: En forbrukslån kalkulator bør alltid inkludere termingebyr og etableringsgebyr. Det er de 2 gebyrene som bankene krever, og størrelsen varierer mellom de ulike långiverne.

Resultatet: Som et resultat vil man kunne se hva terminbeløpet ender på hver måned. Denne summen viser spesifikt hva man betaler til banken per termin. Satsen inkluderer både rentebelastningen såvel som avdraget på lånet.

Utgave 2: Forbrukslånkalkulatorer som bruker snittrente

Den andre typen lånekalkulator er den som baserer seg på faste satser oppgitt av bankene. I Norge må bankene bruke den gjennomsnittlige renten når de markedsfører lån. Enkelt forklart viser denne satsen hva alle kundene hos hver bank betaler i gjennomsnitt.

Den andre typen forbrukslånkalkulator baserer seg på disse snittrentene. Det gir et representativt (men ikke nøyaktig) bilde av forventet kostnad.

Slike lånekalkulatorer vil typisk kunne justeres på 2 forskjellige måter: Lånesum og nedbetalingstid.

Når lånesummen øker vil også terminbeløpet stige. Nedbetalingstiden har også en viktig innvirkning på totalsummen.

Ved bruk av en lånekalkulator er det viktig å se på forholdet mellom forbrukslånets nedbetalingstid og de totale kostnadene.

Lånets totalkostnad vil alltid øke dersom man utvider nedbetalingstiden, noe som skyldes rentes-rente effekten. Ved å utvide tilbakebetalingsperioden vil det også beregnes renter på det utestående beløpet over en lenger periode.

Man er nødt til å søke om et forbrukslån først

Med en forbrukslån kalkulator blir det riktignok enklere å estimere de månedlige nedbetalingene på forhånd. Likevel er det ikke mulig å vite hva man ender opp med å betale på forhånd.

Betjeningsevnen til den som søker vil være en viktig faktor når bankene regner ut risiko. Med risiko så siktes det til sannsynligheten for at et forbrukslån tilbakebetales i sin helhet, uten mislighold.

Bankenes risikovurdering kalles ofte for en kredittvurdering. Den tar høyde for en rekke forhold, inkludert lånesøkers inntekt og eksisterende gjeld.

Kort oppsummert kan man si følgende: Individer med høy inntek og lav gjeld vil nesten alltid dra nytte av en lavere rente. Nettopp fordi de utgjør en lavere økonomisk risiko sett gjennom bankenes øyne.

Se også : https://www.nordax.no/lane/forbrukslan-kalkulator

Låne penger

Hva kjennetegner markedets beste forbrukslån?

Det har aldri vært lettere å låne penger enn det er nå til dags. Vi kan for tiden nyte godt av en lang rekke tilgjengelige aktører, deriblant Folkia og Collector, som hjelper oss når vi trenger å finne fram til de mest lukrative lånene på enklest mulig vis. Likevel er det lett å bli forvirret med tanke på hvor mange forskjellige typer lån og tjenester som er å finne, hvor betingelser og vilkår også varierer.

Forbrukslån mottar for tiden mer og mer oppmerksomhet. Det sier seg nesten selv at folk som ønsker å låne penger tiltrekkes av nettopp denne typen lån, i og med at man ikke trenger å stille sikkerhet i sine personlige eiendeler for at man skal kunne få utbetalt pengene man ønsker å låne. Likevel er det stor bredde i utvalget av forbrukslån man kan finne, og det gjelder å sette seg inn i detaljene før man låner.

Hvorfor velge forbrukslån?

Før man setter i gang med å skulle sammenligne de forskjellige typene forbrukslån, kan det definitivt være veldig lurt å sette seg inn i hva selve forbrukslånet har å by på til forskjell fra andre typer lån. Det rettes for tiden en stor del oppmerksomhet mot andre typer lån som påstår å være enkle og sikre, blant annet smålån og SMS-lån. Sannheten er at ingen av disse lånetypene kan by på like mye sikkerhet som forbrukslån.

Smålån og SMS-lån har nemlig et rykte på seg for å ha særdeles høy rente, ofte så mye som flere tusen prosent av beløpet man opprinnelig aktet å låne. Det er gjerne også slik at man risikerer å få alt for kort tid på seg til å betale ned lånet sitt. Et godt forbrukslån kan det med å eliminere slike risikable faktorer som gjør låneopplevelsen betraktelig mer negativ enn den trenger å være.

Renter er viktig når man skal finne beste forbrukslån

Når det kommer til det å skulle låne penger er det gjerne slik at man først og fremst tenker på renten. Rente er gjerne den mest prominente faktoren som avgjør om man tar opp lånet eller ikke, og det gjelder av denne grunn å sammenligne renten nøye mellom de forskjellige aktørene man ønsker å låne fra. Skulle man være uheldig nok til å ta opp et lån med høy rente kan det være vanskelig å betale tilbake pengene.

Når det gjelder forbrukslån er det gjerne slik at renten er noe høyere enn den ville vært dersom man tar opp et lån for kjøretøy, bolig eller lignende. Dette er ikke til å komme unna. Rentenivåene for forbrukslån er betraktelig høyere enn de ville vært om man skulle tatt opp et annet lån hvor man kunne stille med sikkerhet i personlige eiendeler. Heldigvis hjelper aktører som sammenligner lån en med å finne lavest mulig rente, uten sikkerhet. Se også billigeforbrukslån.no som viser en god oversikt over beste forbrukslån.

Tid til nedbetaling

Det å sammenligne renter mellom forskjellige banker er utvilsomt en essensiell del av det å skulle søke om forbrukslån. Men man bør også ta nedbetalingen i betraktning før man begir seg ut på det å skulle ta en endelig avgjørelse. Tiden man har til å betale ned lånet sitt kan nemlig variere i stor grad mellom de forskjellige aktørene man vurderer å låne penger fra, og det gjelder å ikke gå i fella.

Reglene sier for tiden at forbrukslån ikke skal komme med mer enn 5 års nedbetalingstid. Til tross for dette vil det sjeldent være slik at man finner disse betingelsene i et lån. Tiden man får til å betale tilbake lånet sitt er som regel betraktelig kortere, og det gjelder derfor å ta i bruk tjenester på nett som hjelper en med å sette sammen en konsis nedbetalingsplan. Dette vil sikre en det mest lukrative forbrukslånet man kan finne.

Ha kontroll på gjelden

Det er aldri slik at man ønsker å ha en stor mengde gjeld, men det blir ofte slik i og med at livet ikke alltid er forutsigbart. Det er i stor grad denne faktoren som gjør at forbrukslån ofte ender opp med å koste mer enn man kanskje hadde trodd at de skulle. Det er av denne grunn svært viktig at man sørger for å alltid ha god kontroll på gjelden sin, uavhengig av sum.

Noe av det beste man kan gjøre på forhånd om man er ute etter å finne det aller mest lukrative forbrukslånet på markedet, er å skaffe seg rådgivning med tanke på gjeld og finansiering. Gjeldsrådgivning koster ingenting, og det er for tiden svært mange aktører som tilbyr nettopp denne tjenesten, både på nett og i rent fysisk forstand. Det å benytte seg av denne rådgivningen kan hjelpe til betraktelig med å skulle betale ned på forbrukslån.

Dette må man ta i betraktning

  • Renter
  • Nedbetalingstid
  • Betingelser og vilkår ved gjeld

Så snart man har funnet seg en bank som tilbyr gode vilkår ved alle disse tre punktene, er man på god vei til det aller mest lukrative forbrukslånet markedet har å by på. Man må selvsagt også tenke over andre faktorer, deriblant personlig økonomi. Et godt og lønnsomt forbrukslån må til enhver tid stemme overens med de midlene man har tilgjengelig. På dette viset unngår man å ta seg vann over hodet.

Kilder:
https://forbrukslaan.weebly.com/