Av og til kan du ha behov for ekstra kapital. Dette uten at du vil eller kan stille sikkerhet i form av eksempelvis eiendom eller bil. Det kan være ett eller flere prosjekter du ønsker sette i gang med. Eventuelt uforutsette utgifter, eller kanskje refinansiering av dyrere smålån. Ofte vil et forbrukslån ha lavere etableringskostnader. Det kan også ta kortere tid å etablere. I en situasjon der du har behov for penger innen kort tid, kan et forbrukslån være aktuelt. Med forbehold om at du har økonomi til å betjene lånekostnadene.

Ulike vurderingsfaktorer

Det finnes mange forskjellige banker og tilbydere for å søke forbrukslån. Dette innvilges som regel fra kr 1 000 til kr 600 000 kr. Beløpene vil avhenge av din økonomi. Det er flere faktorer som påvirker hvilket beløp du vil kunne få innvilget. Rentesats er som regel høyere, enn et lån der det stiller sikkerhet. Dette da bankene tar en større risiko ved å innvilge denne type lån. Lånet vil som regel ha en kortere nedbetalingstid. Det er alltid viktig at du har oversikt over egen økonomi, før du vurderer lån.

Betalingsanmerkninger og innvilgelse av lån

Betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister, om at du har en ubetalt fordring. Dette betyr at du har hatt regninger eller fakturaer som har blitt sendt til et inkassobyrå. Inkassokravene har dermed også blitt neglisjert. Banker vil ved lånesøknader utføre kredittsjekk av potensielle kunder. Om du har én eller flere betalingsanmerkninger, vil du bli vurdert mindre kredittverdig. En vanlig konsekvens av en slik vurdering er at du vanskeligere vil kunne få lån. Søknaden blir dermed oftere avvist.

Får du en betalingsanmerkning. skal du få varsel om dette. Også med mulighet å rette opp i saken. Er du usikker på om du har betalingsanmerkninger, kan du undersøke dette ved å kontakte de enkelte inkassobyråene. Du kan også få informasjon fra et kredittratingbyrå. Dersom du betaler kravet som har medført anmerkningen i sin helhet, skal den bli slettet umiddelbart. Dette vil i de fleste tilfeller medføre at du blir vurdert mer kredittverdig, med bedre betalingsevne. Det vil da bli lettere å få innvilget dine søknader om lån.

Bank Norwegian tilbyr lån uten sikkerhet

Bank Norwegian tilbyr lån på inntil kr 600 000 uten sikkerhet. Betingelser for innvilgelse av lån er at du har lignet inntekt, ingen registrerte aktive inkassosaker. Du må også ha fylt 23 år. Du velger selv hvor lang nedbetalingstid lånet skal ha. Lån til forbruk har en maksgrense på fem år. Ved endret økonomisk situasjon, kan du når som helst endre nedbetalingstid. Dette så lenge du holder deg innenfor rammen. Du kan også velge å innfri lånet helt eller delvis når det måtte passe. Dette er helt kostnadsfritt.

  • Ulike banker har ulike krav til alder og inntekt
  • Kortere nedbetalingstid gir lavere totalkostnader
  • Innfri lånet så raskt som mulig

Bank Norwegian tilbyr flytende nominell rente fra 7,99 %. Etableringsgebyr og termingebyr vil komme i tillegg. Det vil bli gjort en kredittvurdering der betjeningsevne blir vurdert. Ved innvilgelse av lån, vil rentesats bli beregnet ut fra din økonomiske situasjon. Det er helt uforpliktende å sende inn søknad. Du står fritt for å trekke din søknad når som helst i prosessen. Innsending av personopplysninger i søkeprosess skjer via Bank-ID. Videre vil du ha full oversikt over lån og nedbetalingsplan, via Bank Norwegian app eller MinSide.

Hensyn for å søke lån

Før du søker lån og kreditt, er det viktig å vurdere egen økonomisk situasjon. Ikke ta opp mer enn du kan betjene. Forsikre deg om at du kan betale de månedlige lånekostnadene, også ved en eventuell renteøkning. Både rente og nedbetalingstid er avgjørende for den totale kostnaden på lånet. Som forbruker bør du ha god oversikt over de månedlige og totale lånekostnadene, før signering av avtale. Dette innebærer avdrag, nominell rente og effektiv rente. Den effektive renten inkluderer eventuelle gebyrer og andre kostnader knyttet til lånet.

Det er ikke bare du som har ansvar for at det ikke blir inngått lån du ikke kan betjene. De siste årene har det kommet strengere regler for hvilke lån bankene har lov til å innvilge. Totale lånebeløp og nedbetalingstid er regulert. Dette for å hindre økning av dyr gjeld og betalingsvansker. Samt for å øke trygghet. Slik skal du ikke kunne ta opp lån du i fremtiden ikke vil få problemer med nedbetalingsavtalen. En annen faktor er hvordan bankene mottar og behandler dine opplysninger.

  • Sammenlign ulike lånetilbud før du aksepterer
  • Se alltid på den effektive renten ved sammenligning av lån
  • Oppretthold et godt kundeforhold med banken du har låneavtale hos

Personopplysninger til banken

For å søke om lån på dagen, må du identifisere deg hos banken. Enkelte banker har brukt metoder der du blant annet har måttet identifisere deg, eller sende personopplysninger via blant annet sms. Ulike skjemaer på nettside eller brev er også brukt. Finanstilsynet har gått ut og advart mot denne typen løsninger. Dette er metoder ofte brukt av svindlere, og kan skape forvirring hos kunder. Banken bør tilby bruk av innlogging med Bank-ID eller nettbank, som en sikker måte å sende inn personopplysninger ved en lånesøknad.

Regler for lånebeløp

Det er fastsatte regler fra regjeringen, for hvor mye bankene har lov å innvilge i usikrede lån. En av de viktigste reglene er at det ikke skal innvilges lån på mer enn fem ganger brutto årsinntekt. I tillegg er banken nødt å vurdere hvor godt du vil tåle eventuelle renteendringer i løpet av lånetiden. For å få innvilget lån, er banken nødt å vurdere at du vil ha betjeningsevne til å betale ned lånet. Også ved en eventuell renteøkning på 5 %.

Nedbetalingstid

Nedbetaling av forbrukslån skal skje ved månedlige avdrag. Den lengste nedbetalingstiden bankene kan gi på lån uten sikkerhet, er fem år. Dette vil si at hvert månedlige avdrag, må være nok til at hele lånet skal være nedbetalt i løpet av maks fem år. De månedlige kostnadene består av både avdrag, rentekostnader og eventuelle gebyrer. Du bør selv vurdere hvordan totalsummen på de månedlige kostnadene vil påvirke din økonomiske situasjon. Dette både på kortere og lenger sikt.

Oppsummert

Forbrukslån vil i enkelte situasjoner være en hjelpsom måte å kunne få tilgang til mer kapital. Dette forutsett at du har oversikt over egen økonomi. Vær bevisst på hvilke kostnader et slikt lån vil medføre, samt hvilke lånekostnader du kan tåle. Bankene har også et stort ansvar for at lånesøknader som blir innvilget, ikke vil gi garanterte betjeningsproblemer. Din inntekt, økonomiske situasjon og tidligere betalingshistorie vil kunne påvirke låneavtalen. Både lånebeløp, rente, og om du kan få innvilget lån uten sikkerhet i utgangspunktet.

Kilder:
https://forbrukslaan.weebly.com/

You might also enjoy: