Vurderer du å skaffe et forbrukslån? Da vil de lønne seg å planlegge gjeldsopptaket nøye på forhånd. Det første steget bør være å bruke en kalkulator for å regne ut kostnadene.
I denne guiden går vi gjennom de viktigste punktene ved bruk av en lånekalkulator.

Hvorfor bruke en lånekalkulator?

Forbrukslån assosieres med høye kostnader, og det er ikke uvanlig at man betaler renter som nærmere seg 20% tallet. Dette kan gjøre store innhugg i privatøkonomien, som igjen betyr at man er nødt til å kalkulere sin egen betjeningsevne på forhånd.

Hva er betjeningsevne?

Betjeningsevnen gjenspeiler hvor god råd man har. Altså, hvor mye penger man har disponibelt til å dekke gjeld hver måned. Det er en viktig faktor i bankenes sammenligningsgrunnlag.
En god betjeningsevne kjennetegnes ved at man har en lav gjeld sett opp mot inntektene. Ikke minst bør forbruksgjelden være lav.
Når bankene regner ut søkers betjeningsevne vil de også behandle gjeld på ulik måte.
For eksempel: 200.000 kroner i studielån vil ha mindre negativ effekt på gjeldsvurderingen enn et forbrukslån av tilsvarende størrelse.

Kalkulatoren gjør det enklere å forutse kostnader

Gjennom bruk av en kalkulator for forbrukslån, kan du enklere estimere hva lånet vil koste hver måned. Som kjent er det ikke mulig å vite hvilken rente banken vil tilby, inntil man har søkt om forbrukslånet. Likevel kan en kalkulator gjøre det lettere å spå kostnadene.
Det finnes 2 forskjellige forbrukslån kalkulatorer, og her ser du hva som kjennetegner hver av de.

Utgave 1: Du justerer selv beløpet

Den første utgaven er det kan kalles en standard lånekalkulator. Dette inkluderer lånekalkulatorer som lar deg regne ut priser på mer enn kun forbrukslån.

De består av flere felt som brukeren selv fyller ut. Nedenfor følger en oppsummering av hvert felt:

Lånesummen (hovedstol): Her kan man legge inn ønsket lånesum og samtidig se hvordan det påvirker lånets totalkostnad. Det opprinnelige lånebeløpet kalles også ofte for hovedstol.

Nedbetalingsperioden: Nedbetalingsperioden bestemmer lånets lengde. Norske myndigheter har forøvrig bestemt at usikrede lån skal ha en maks tilbakebetalingslengde på fem år. Det gjelder også ved opptak av kredittkort.
PS: Det kan innvilges mer tid, men forutsetningen er at lånet skal gå til å dekke refinansiering av gjeld.

Effektive og nominelle renter: Lånekalkulatoren vil automatisk vise deg hva den effektive renten havner på. Den kalkuleres på bakgrunn av de nominelle rentene, pluss gebyrer til etablering og vedlikehold av gjeldsbrev.
Den nominelle rentesatsene er isolerte renten som bankene krever. Den ekskluderer derfor øvrige gebyrer.

Etableringsgebyr/termingebyr: En forbrukslån kalkulator bør alltid inkludere termingebyr og etableringsgebyr. Det er de 2 gebyrene som bankene krever, og størrelsen varierer mellom de ulike långiverne.

Resultatet: Som et resultat vil man kunne se hva terminbeløpet ender på hver måned. Denne summen viser spesifikt hva man betaler til banken per termin. Satsen inkluderer både rentebelastningen såvel som avdraget på lånet.

Utgave 2: Forbrukslånkalkulatorer som bruker snittrente

Den andre typen lånekalkulator er den som baserer seg på faste satser oppgitt av bankene. I Norge må bankene bruke den gjennomsnittlige renten når de markedsfører lån. Enkelt forklart viser denne satsen hva alle kundene hos hver bank betaler i gjennomsnitt.

Den andre typen forbrukslånkalkulator baserer seg på disse snittrentene. Det gir et representativt (men ikke nøyaktig) bilde av forventet kostnad.

Slike lånekalkulatorer vil typisk kunne justeres på 2 forskjellige måter: Lånesum og nedbetalingstid.

Når lånesummen øker vil også terminbeløpet stige. Nedbetalingstiden har også en viktig innvirkning på totalsummen.

Ved bruk av en lånekalkulator er det viktig å se på forholdet mellom forbrukslånets nedbetalingstid og de totale kostnadene.

Lånets totalkostnad vil alltid øke dersom man utvider nedbetalingstiden, noe som skyldes rentes-rente effekten. Ved å utvide tilbakebetalingsperioden vil det også beregnes renter på det utestående beløpet over en lenger periode.

Man er nødt til å søke om et forbrukslån først

Med en forbrukslån kalkulator blir det riktignok enklere å estimere de månedlige nedbetalingene på forhånd. Likevel er det ikke mulig å vite hva man ender opp med å betale på forhånd.

Betjeningsevnen til den som søker vil være en viktig faktor når bankene regner ut risiko. Med risiko så siktes det til sannsynligheten for at et forbrukslån tilbakebetales i sin helhet, uten mislighold.

Bankenes risikovurdering kalles ofte for en kredittvurdering. Den tar høyde for en rekke forhold, inkludert lånesøkers inntekt og eksisterende gjeld.

Kort oppsummert kan man si følgende: Individer med høy inntek og lav gjeld vil nesten alltid dra nytte av en lavere rente. Nettopp fordi de utgjør en lavere økonomisk risiko sett gjennom bankenes øyne.

Se også : https://www.nordax.no/lane/forbrukslan-kalkulator

You might also enjoy: